088 88 39 688

Tiến độ dự án

Depot Metro Tower Tham Lương

Tiến độ dự án Depot Metro Tower Tham Lương cập nhật ngày 05-05-2017

Tiến độ Block A của dự án Depot Metro Tham Lương cập nhật ngày 05/05/2017 đã đi vào những giai đoạn cuối cùng và hiện đang trong quá trình xây tô hoàn thiện.

Ngày đăng: 08-05-2017

Tiến độ dự án Depot Metro Tower Tham Lương cập nhật ngày 15-03-2017

Sau một thời gian dài triển khai xây dựng, dự án Depot Metro Tower cũng đã đi vào những giai đoạn cuối cùng và hiện đang trong quá trình xây tô hoàn thiện.

Ngày đăng: 22-03-2017

Tiến độ dự án Depot Metro Tower Tham Lương cập nhật ngày 5-03-2017

Hiện tại dự án Depot Metro Tower Tham Lương đang trong giai đoạn xây tô hoàn thiện Block A2, đỗ bê tông sàn 16 tầng thượng block A1

Ngày đăng: 06-03-2017

Tiến độ dự án Depot Metro Tower Tham Lương cập nhật ngày 19-01-2017

Hiện tại dự án Depot Metro Tower Tham Lương có tiến độ thi công vượt dự kiến: Block A2 đã hoàn thành cất nóc và đang thi công tường lan can, xây tô đến tầng 14, còn Block A1 chuẩn bị đỗ sàn 15 và xây tô sàn 13

Ngày đăng: 08-02-2017

Tiến độ dự án Depot Metro Tower Tham Lương cập nhật ngày 17-12-2016

Hiện tại dự án Depot Metro Tower Tham Lương đang có tiến độ thi công khá tốt đã lên sàn 15 block A2

Ngày đăng: 21-12-2016

Tiến độ dự án Depot Metro Tower Tham Lương cập nhật ngày 29-11-2016

Hiện tại dự án Depot Metro Tower Tham Lương đang có tiến độ thi công vượt kế hoạch đã lên sàn tới tầng 14. Một tín hiệu vui cho cư dân Depot Metro Tower Tham Lương

Ngày đăng: 02-12-2016

Tiến độ dự án Depot Metro Tower Tham Lương cập nhật ngày 22-9-2016

Hiện tại dự án Depot Metro Tower Tham Lương đang có tiến độ thi công vượt kế hoạch đã lên sàn tới tầng 9. Một tín hiệu vui cho cư dân Depot Metro Tower Tham Lương

Ngày đăng: 29-09-2016

Tiến độ dự án Depot Metro Tower Tham Lương cập nhật ngày 8-8-2016

Hiện tại dự án Depot Metro Tower Tham Lương đang có tiến độ thi công vượt kế hoạch, Block A1 hiện tại đã lên tới tầng 4 còn Block A2 đã lên tầng 6. Một tín hiệu vui cho cư dân Depot Metro Tower Tham Lương

Ngày đăng: 15-08-2016

Cập nhật tiến độ dự án ngày 03-07-2016

Cập nhật tiến độ dự án DepotMetro Tower-S Tham Lương ngày 03/07/2016

Ngày đăng: 05-07-2016

Cập nhật tiến độ dự án ngày 24-06-2016

Cập nhật tiến độ dự án ngày 24-06-2016 của Depot Metro Tower Tham Lương

Ngày đăng: 27-06-2016

Cập nhật tiến độ dự án ngày 15-05-2016

Cập nhật tiến độ dự án ngày 15-05-2016 dự án Depot Metro Tower Tham Lương

Ngày đăng: 27-06-2016

@ Bản quyền Công Ty Cổ Phần L & L - llgroup.vn  -  Hotline: 088 88 39 688